UNICORN

På engelska betyder unicorn enhörning.
Det är ett fabeldjur i gestalt av en häst med klövar och lejonsvans samt ett långt, rakt, vanligen spiralvridet horn mitt i pannan. Enhörningen förekommer speciellt inom heraldiken (jfr Nfabeldjur) och avbildas vit med horn, man, klövar och svanstofs av guld.

Den symboliserar renhet, kyskhet, fulländad godhet och omutlighet. Enhörningen besitter också andlig och kroppslig styrka. Hornet har ansetts identiskt med "frälsningens horn", omnämnt i Bibeln (Ps. 18:3; Luk. 1:69), och enhörningen har därför även kommit att stå som symbol för Jungfru Maria.

Enhörningen, som anses ha orientaliskt eller afrikanskt ursprung, nämns hos bl.a. Aristoteles och finns avbildad på fornpersiska kolonnkapitäl. I den grekiske läkaren Ktesias berättelser från 400-talet f.Kr. härleds den till Indien. Där skulle den ha varit en art av noshörningssläktet och följaktligen ha en zoologisk verklighetsgrund, något som dock inte är vetenskapligt belagt. Sagodjurets horn antyder emellertid att den arabiska oryxantilopen kan ha tjänat som modell. När denna avbildas från sidan på egyptiskt maner syns bara ett av dess horn.

Spiralformen kan vara influerad av oryxhornens ribbmönster, men även av de narvalständer som fram till 1600-talet såldes som horn av enhörning och som genom sina förment magiska egenskaper betingade mycket höga priser innan falsariet avslöjades. Enhörningens horn påstods neutralisera alla slags gifter och rena dricksvatten. Därför blev enhörningen i senare tid i Europa ett kännetecken för läkare och apotekare.

Enligt senantik uppfattning kan en enhörning bara fångas av en orörd jungfru. I senmedeltida konst, också i svenska kalkmålningar, framställs Jungfru Maria med en enhörning vilande mot sitt sköte som en symbol för inkarnationen. I svenska kyrkmålningar från 1400-talet förekommer enhörningar bl.a. i Almunge, Harg, Odensala och Valö, samtliga i Uppland.

Som dekorativt motiv har enhörningen i Europa använts inom textilkonsten, t.ex. i den berömda franska tapetsviten "Damen med enhörningen" från slutet av 1400-talet. Det mest kända exemplet på enhörning inom heraldiken är den ena av sköldhållarna i Storbritanniens vapen, där den företräder Skottland; enhörningen var de skotska kungarnas vapendjur.

Källa: Nationalencyklopedin

Jan von Konow,
Britt Tunander,
Jan Bergström


Litt.: J.W. Einhorn, Spiritalis Unicornis (1976).Allt UNICORN-material är © copyrightskyddat. Läs mer här